Pravila in kdo lahko sodeluje

BLEJSKI ZLATI MIKROFON

je mednarodno pevsko tekmovanje za najmlajše otroke, najstnike, mladino in odrasle mlajše od 40 let, ki v dveh etapah tekmovalnih nastopov, v dveh dneh, poteka v petih starostnih skupinah oz. kategorijah:

  • Kategorija »XXS« – pevci do vključno osmega leta starosti, ki še niso dopolnili 9 let
  • Kategorija »XS« – pevci stari 9 in 10 let, ki še niso dopolnili 11 let
  • Kategorija »S« – pevci stari 11, 12 in 13 let, ki še niso dopolnili 14 let
  • Kategorija »M« – pevci stari 14 do 17 let, ki še niso dopolnili 18 let
  • Kategorija »L« – pevci stari 18 in več let in še niso dopolnili 40 let

Mejni datum za razvrščanje v starostne skupine je prvi tekmovalni dan festivala, to je 18. 7. 2019.

ORGANIZATOR SI PRIDRŽUJE PRAVICO DO SPREMEMBE KATEGORIJ, NA PODLAGI ŠTEVILA PRIJAV!

Na tekmovanju lahko sodelujejo pevci, od otrok do odraslih, mlajših od 40 let, ki:

  • prejmejo uradna povabila organizatorja na drugih mednarodnih festivalih podobnega ranga,
  • jih organizator sprejme na festival na osnovi posredovanega avdio in video materiala,
  • kandidati, ki uspešno opravijo avdicijo (velja predvsem za kandidate iz Slovenije in bližnjih držav).

Organizator si pridržuje pravico, da brez obrazložitve zavrne kandidate, ki iz kakršnihkoli razlogov ne izpolnjujejo kriterijev v zvezi z idejno, vsebinsko ali organizacijsko zasnovo festivala.

PRAVILA

Udeleženci (-ke) v tekmovalnem delu nastopijo z dvema skladbama brez žanrskih omejitev v dveh tekmovalnih krogih, etapah. Vsaki etapi tekmovanja je namenjen en tekmovalni dan. Nastopi potekajo v živo ob instrumentalni podlagi, na kateri ne sme biti posneta glavna vokalna linija ali slišan posnet glas nastopajočega.

Za skupine »S«, »M« in »L« je obvezno, da sta skladbi posameznih etap v različnih jezikih, eden je lahko tudi materni, ni pa obvezno. Za najmlajši skupini »XXS« in »XS« izvajanje skladb v različnih jezikih ni obvezno.

Dolžina skladb ne sme presegati (toleranca je 10 sekund):

     Otvoritveni koncert (za vse kategorije) – 2:30 minute

  1. za kategorije XXS, XS in S – 3:30 minute
  2. za kategoriji M in L – 4:00 minute

DODATNI SPLOŠNI POGOJI IN DOLOČILA

Prijave bodo sprejete samo na pravilno in popolno izpolnjenih obrazcih za prijavo.

Vodje delegacij so odgovorni za varnost in zdravje udeležencev v času nastopov na odru in med bivanjem na Bledu.

Vsaka oseba mora v času bivanja v Sloveniji imeti urejeno mednarodno zdravstveno zavarovanje.

Organizator si pridržuje pravico, da v sodelovanju s strokovno žirijo določi nastopajoče za Gala koncert in izbere program, s katerim bo posamezni udeleženec(-ka) nastopil.

Podpisnik prijave s svojim podpisom neodplačno ter časovno in krajevno neomejeno prenaša na organizatorja, Glasbeni studio Osminka, pravice do avdio in video snemanja vseh festivalskih dogodkov ter uporabo, distribucijo in kasnejše predvajanje na radiu, televiziji, objave na spletu in drugih medijih.

Umetniški in poslovni kontakti se v času festivala lahko navezujejo izključno prek predstavnikov organizatorja.

Organizator ne odgovarja za napake tretjih oseb.

Skip to toolbar