Žirija in ocenjevanje

Udeležence bo v dveh etapah tekmovalnega dela ocenjevala veččlanska mednarodna strokovna žirija.

Člani žirije bodo v času tekmovanja, zaradi zagotavljanja nepristranskega ocenjevanja sedeli ločeno in jim med potekom tekmovanja ne bo dovoljeno medsebojno komuniciranje oz. dogovarjanje glede ocenjevanja.

Žirija bo ocenjevala naslednja področja oz. kriterije:

  • intonacijo, kvaliteto in projekcijo tona,
  • ritem, fraziranje, dikcijo in artikulacijo,
  • ustreznost izbire skladbe glede na starost,
  • glasovni razpon in tehnično zahtevnost,
  • odrski nastop,
  • koreografijo in gibanje,
  • kostumografijo, facialni izraz in splošno prepričljivost podajanja.

Po nastopih posamezne kategorije bo voditeljica na oder povabila vse nastopajoče iz tiste starostne skupine, člani žirije pa bodo ob objavi imena v glasovne pole vpisali točke za njihove nastope. Vsak član žirije bo za vsak nastop (krog, etapo, pesem…) posebej, kandidatom dodelil najmanj 60 in največ 100 točk, z najmanjšim možnim korakom 1 (npr. 78, 85, 90, 66, 95, …).

V izogib nekorektnemu glasovanju se najnižja in najvišja ocena, v vsaki etapi posebej, ne bosta upoštevali v skupnem seštevku. Končni rezultat bo seštevek prejetih točk iz obeh etap tekmovalnih nastopov.

VSA GLASOVANJA BODO JAVNO OBJAVLJENA!!!

Mednarodna žirija Blejskega zlatega mikrofona 2015

Preskoči na orodno vrstico